רשימת קיצורי מקלדת

1885

באביב 1885 הסתיימה בניית בית הספר. 
שמו היה "בית יעקב" , הוא פעל במבנה הנמצא היום במרכז המושבה.
1885