רשימת קיצורי מקלדת

1891

      עקב מחלת הפילוקסרה, הרכיבו כנות אמריקאיות עם זמורות זנים מצרפת. 1891