רשימת קיצורי מקלדת

1902

התושבים פונים לתיאודור הרצל בקונגרס הציוני לשם קבלת עזרה ובבקשה: "שייתן דעתו עלינו",

נציג תושבי המושבה היה מרדכי קרניאל. 

בנוסף , פונים אל פריינטה, נציג יק"א, על מנת שימליץ על בקשותיהם בפני הנהלת יק"א.

בסוף אותה שנה, חתמו המתיישבים על הסכם עם יק"א. 

1902