רשימת קיצורי מקלדת

1903

בזכרון יעקב באוגוסט 1903, התכנסו אנשי החינוך, המורים לאיגוד מקצועי,

אשר לימים הפך ל"הסתדרות המורים".

במסגרת הדיונים, היתה זו הפעם הראשונה שבה ניתנה זכות בחירה לנשים! 

1903