רשימת קיצורי מקלדת

1903

במושבה הועמדו שומרים למניעת כניסת זרים, מפיצי המחלה. 1903