רשימת קיצורי מקלדת

1913

בחנוכה מלאו 31 שנים להעפלת החלוצים.

לרגל המאורע נערך נשף לכל התושבים ע"י הגדעונים במלון גרף. 

1913