רשימת קיצורי מקלדת

1913

הרבנים ביקרו גם בזכרון יעקב.

במהלך הביקור הגיעו אל בית הכנסת ושם ביקשו לשנות את מיקום הבימה

(שנבנתה ע"י הטמפלרים, ומוקמו על ידם במתכונת נוצרית) .

לאחר מכן הבימה הועברה למרכז האולם. 

1913