רשימת קיצורי מקלדת

1901

משלחת תושבים יצאה לפריס, מרדכי קרניאל היה נציג זכרון יעקב.

שנה זו היתה שנת מעבר קשה, הוועד הגלילי הוקם במטרה לאחד את כל המושבות

למו"מ משותף עם יק"א.

1901