פתיחת תפריט ניידים

1951

לימים שונה שמה לשכונת "נווה שרת". 1951