רשימת קיצורי מקלדת

1927

מזכרון יעקב נשלחה עזרה ליהודי ירושלים 1927