רשימת קיצורי מקלדת

1933

חגיגות הסיום והצגות הבוגרים נערכו במשך שנים רבות בבית הקולנוע "שומרון" בנוכחות ההורים ורוב עם

שנפתח בשנה זו. 

1933