רשימת קיצורי מקלדת

1964

התושבים עברו לגור בשכונת "רמת צבי". 1964