רשימת קיצורי מקלדת

1989

עמותת הגדעונים הוקמה במטרה לשמר ולשחזר את תולדות המושבה ע"י פרסומים וקידום התיירות. 1989