רשימת קיצורי מקלדת

1950

בשנה זו מגיעים למושבה עולי יהדות מרוקו.

יהודי מרוקו מגיעים בשלושה גלים: 1950, 1956, 1960. 

 

1950