רשימת קיצורי מקלדת

1920

הדלק נמכר ברחוב ע"י שטרנברג, או אצל לרנר בזכרון העתיקה.

תחנה ראשונה הוקמה בשד' ניל"י (עדיין ממוקמת באותו המקום) בשנת 1952 ונוהלה ע"י דוד שטרנברג. 

1920