רשימת קיצורי מקלדת

1886

הבניינים נהרסו ובמשך השנים נבנה בניין בנק הלוואה וחיסכון. 1886