רשימת קיצורי מקלדת

1955

המבנה המקורי היה בנוי עד למחצית רחוב הנשיא, בצד זה

היה ממוקם בית הכנסת הספרדי ובהמשך חנות, מועדון מכבי, מועצת הפועלים

ובית מגורים.

כעבור שנים נבנה מבנה חדש שכלל

את בנק לאומי (המנהל היה אפרים גולדברג), חנויות ומאוחר יותר קולנוע קייצי בקומה שניה. 

1955